انتشـارات

دسترسی به مقاله ها و ارائه های ستاره آرمان کنترل

موضوع تاریخ عنوان نویسندگان انتشار / همایش مشاهده
October 2019 Beyond DAS - Advances in Distributed Rayleigh Scattering Lees G. Fiber Optic Sensing Association (FOSA) October Webinar
September 2019 Leakage Detection in a Casing String of a Brine Production Well by Means of Simultaneous Fiber Optic DTS/DAS Measurement den Hartogh, M., Grosswig S., Pfeiffer T., Rembe M., Perk M., Domurath L den Hartogh, M., Grosswig S., Pfeiffer T., Rembe M., Perk M., Domurath L.
July 2019 Smart fiber-optic sensing systems enhance physical border walls and fences Hill W., Williams J. J., Lees G. Hill W., Williams J. J., Lees G.
June 2019 Partial discharge detection using distributed acoustic sensing Kirkcaldy L., Pilgrim J., Rogers R., Lees G Jicable 2019
June 2019 Integral sensing of HV cable joints - monitor operation and predict failures early Grund R., Hohloch J., Rogers R., Kammler A., Pohl C., Roland H Jicable 2019
June 2019 Ultra-Long Reach Fiber Distributed Acoustic Sensing for Power Cable Monitoring Cedilinik G., Lees G., Schmidt P. E., Herstrøm S., Geisler T. Jicable 2019
June 2019 Fault Localisation with Distributed Acoustic Sensing (DAS) - Service Experience Olsen R., Steffansen S., Olesen K., Rogers R., Lees G Jicable 2019
June 2019 Towards Active Cable Reburial Monitoring using Distributed Acoustic Sensing over 40km Erdmann M., Dix J.K., Ellis D., Callender G., Pilgrim J.A., Rogers R., Lees G., Hansen H.R., Lucignano T. Jicable 2019
June 2019 Listening to your cable with Artificial Intelligence for Asset Monitoring Hunt R., Rogers R., Lees G Jicable 2019
June 2019 Rail Monitoring utilizing fiber optic Distributed Acoustic Sensing (DAS) technology Lees, G Wheel Detection Forum 2019. Vienna. youtu.be/gAjMHMAZfJk