خدمات ما برای شما

پشتیبانی جهانی با تخصص منطقه ای

طراحی و مهندسی

Star Control بواسطه علم ودانش، تجربیات و پشتیبانی کمپانی Ap Sensing نه تنها در بخش طراحی و مهندسی بلکه جهت همکاری با کارفرما می تواند نسبت به تهیه طرح های توجیهی اقتصادی که عموما" منشا امنیتی، حراستی، ایمنی، زیست محیطی، کیفی، کمی و...داشته باشد اقدام نموده و با همکاری تیم بین المللی متشکل از تخصص های مختلف کلیه خدمات مرتبط با موضوع را با کیفیت برجسته به کارفرما ارائه نماید.

تامین

Star Control بواسطه مدیریت شرکت های قبلی و مستندات موجود مبنی بر تجربیات موفق و مشابه قبلی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درحوزه تامین قطعات برق، ابزاردقیق و سیستم کنترل همچنین با اتکا به قرارداد فی مابین با کمپانی Ap Sensing و برخورداری از پشتیبانی ایشان می تواند ادعا نماید در این شرایط نه تنها مشکلی در بخش بازرگانی ندارد بلکه به تعهدات قراردادی خویش بر اساس برنامه زمانبندی عمل می کند.

نصب و راه اندازی

Star Control با تیم تخصصی خود در مقوله نصب و راه اندازی با اولویت رعایت اصول ایمنی و استاندارد های رایج، قبل از اقدام به نصب، نسبت به اخذ تاییدیه های مورد نیاز اقدام نموده و به موازات اجرا کلیه گزارشات بر اساس نیاز پروژه و اراده کارفرما تهیه و ارائه می گردد. تلاش درجهت ایجاد نظم تیمی و نهادینه شدن اصول ایمنی واستفاده صحیح از وسایل استحفاظ فردی و رعایت ملزومات اجرای کار بر اساس ارزیابی ریسک خطر از اولویت های مدیریت در بخش نصب و راه اندازی می باشد.

آموزش و پشتیبانی فنی

Star Control نه تنها بر اساس مفاد قرار داد بلکه بواسطه تعهد و اصل رضایت مشتری و بهره برداری حداکثری مشتری از محصول، از تمام ظرفیت خود در ارائه خدمات پس از فروش به کارفرما بهره می برد . خدمات پس از فروش شامل آموزش، گارانتی و وارانتی بوده و بواسطه پشتیبانی جهانی و تخصص منطقه ای و معرفی تیم پشتیبانی به کارفرما به هیچ عنوان پایان نصب و راه اندازی پایان کار نخواهد بود.